• Прославили смо дан мира

  • Наша лијепа школа

  • Наши таленти

  • Прослава школске славе

  • Наша лијепа школа

ОШ "Ристо Пророковић"

Невесиње, Обрена Ивковића бб, Република Српска

Пријава корисника

Само за регистроване кориснике

Сада на сајту

Ко је на мрежи: 54 гостију и нема пријављених чланова

dokumenta za preuzimanje Naslov

 
 pravilnik o sk kalendaru 1
 evidencija o brojnom stanju ucenika 2019 2020 1
raspored individualnih informacija 1
GPRS 1
aneks GPRS 1
 40 casovna radna nedjelja nastavno osoblje 1
40 casovna radna nedjelja vannastavno osoblje 1
program rada nastavnickog vijeca 1
program rada odjeljenjskog vijeca 1
program rada skolskog odbora 1
program rada savjeta ucenika 1
poslovnik o radu nastavnickog vijeca 1 
clanovi savjeta ucenika i roditelja 1
pravilnik o pravdanju uenikih izostanaka 1
procedura za prigovor roditelja 1
pravilnik o dezurstvu nastavnika 1
pravilnik o dezurstvu ucenika 1
clanovi skolskog odbora 1
spisak ucenika upisanih u prvi razred 1
raspored dezurstva nastavnika 1
raspored termina u fiskulturnoj sali 1
raspored ucionica 1
skolska biblioteka 1

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕГЛЕД И ПРЕУЗИМАЊЕ

2018/2019.

 

 Календар за школску 2018/2019. годину од 1. до 8. разреда

 Календар за школску 2018/2019. годину за 9. разред

Распоред дежурства (2018/2019.)

Распоред термина у фискултурној сали

Промијењени распоред термина у фискултурној сали

Распоред звоњења

Евиденција о бројном стању ученика по разредима и одјељењима

 

ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ОКВИР

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 

pdf red 50x50

 ЕТИЧКИ КОДЕКС

ЗА РАДНИКЕ И УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

pdf red 50x50 

Закон о основном васпитању и образовању 2017.

 pdf red 50x50

Закон о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању​

 pdf red 50x50

Закон о школовању и стипендирању младих талената

 pdf red 50x50

Стратегија развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године

 pdf red 50x50

Акциони план Стратегије развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године

 pdf red 50x50

Протокол о поступању у случају вршњачког насиља 

 pdf red 50x50

Прaвилник o прoцeдури и критeриjумимa приjeмa рaдникa у рaдни oднoс

 pdf red 50x50

Правилник о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе​

 pdf red 50x50

Правилник o полагању стручнoг испита у школи 2015

 pdf red 50x50

Правилник о измјени Правилника о полагању стручног испита у школи 2016

 pdf red 50x50

Правилник о измјенама и допунама правилника о финансирању основних школа

 pdf red 50x50

Прaвилник o oцjeњивaњу учeникa у oснoвнoj шкoли

 pdf red 50x50

Прaвилник o избoру и прoглaшeњу учeникa гeнeрaциje у oснoвнoj шкoли

 pdf red 50x50

Прaвилник o вoђeњу учeничкoг дoсиjea

 pdf red 50x50

Правилник о начину организовања проширеног програма (Службени гласник РС 37-19)

 pdf red 50x50

Правилник о раду и поступку избора и разрјешења чланова школског одбора

 pdf red 50x50

Упутство о начину реализације програма, пројеката и других активности у школама​

 pdf red 50x50

Упутствo o aнгaжoвaњу нeвeрификoвaних лицa нa мjeстo нaстaвникa

 pdf red 50x50

Упутство о издавању и начину плаћања школског простора

 pdf red 50x50

Упутствo o oргaнизoвaњу прoширeнoг прoгрaмa

 pdf red 50x50

Наставни план

 pdf red 50x50

Мрежа основних школа