ПРОТОКОЛ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА

На основу Плана организовања рада основних и средњих школа и ђачких домова у школској 2020/2021.години за вријеме трајања пандемије вируса корона (SARS-COV 2) Министарства просвјете и културе РС, број: 07.041/610-199-2/20 од 24.8.2020.године, Препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске у вези са почетком школске године и организацијом наставе у Републици Српској од 17.8.2020. године и Општих препорука за организацију наставног процеса Републичког пеадагошког завода Бања Лука од 21.8.2020.године, а у складу са Законом о основном васпитању и образовању („Сл.гл.РС“ број: 44/17,31/18,,84/19, 35/20 и 63/20) директор школе доноси: 

ПРОТОКОЛ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА

Саставни дио овог Протокола су прилози:

  1. Ходограм;
  2. Распоред чишћења и дезинфекције просторија;(линк неактиван до даљњег)
  3. Распоред дежурстава запослених;
  4. Распоред звоњења у објектима Школе.