Образложење Инструкција за праћење, вредновање и оцјењивање ученика, током извођења наставе на даљину за вријеме вандредног стања узрокованог епидемијом корона вируса у школској 2019/20. години.