Р  А  С  П  О  Р  Е  Д     Ч  А  С  О  В  А
Р. бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
НАСТАВНИКА
  П О Н Е Д Ј Е Љ А К   У Т О Р А К   С Р И Ј Е Д А   Ч Е Т В Р Т А К   П Е Т А К
I СМЈЕНА   II СМЈЕНА I СМЈЕНА   II СМЈЕНА I СМЈЕНА   II СМЈЕНА I СМЈЕНА   II СМЈЕНА I СМЈЕНА   II СМЈЕНА
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 Радојичић Цмиљка             IX4 VI4 IX4 VI3                 VI3 VI4 IX3 IX4                     VI4 VI3   IX3                 IX3 IX4 VI3 VI4                 IX4 VI4 VI3 IX3
2 Станић Радиславка         VII2 VIII1 VIII4 VII4               VIII2 VIII1   VIII4 VII4               VII2 VIII2 VIII1 VIII4 VII4         VIII2 VIII1 VII2                           VII2 VIII2 VIII4 VII4        
3 Глоговац Милодраг         VI1 VI2 VIII3 VII3 VIII3             VI1   VI2 VIII3 VII3                 VI1 VI2 VII3 VIII3         VI1 VI2                           VI1 VI2   VII3 VIII3        
4 Шаренац Рада        IX2 VII1 IX1                 IX2   VII1 IX1                       IX1                   IX2 IX1 VII1                   IX2 VII1              
5 Кулиџан Јелена IV1 IV2 III2 V2 V1                           II3 II4 III4                                     VII2     V4 IV4 IV3 III3 V3       II1 II2 III1 VII1            
6 Миловић Драго                            VI2 VII1 IX2 VI1                                           IX1 VIII2                             VI3 VI4 VIII4 IX4 IX3 VIII3
7 Пејичић Милимир                                                                                                                 VII3 VII4    
8 Славица                 VII4 VIII3 IX4 VIII4 IX2                                     VII3 VIII3 VIII4 IX4 VII4                     VII3 VII4 IV2                      
9 Дамјанчевић Биљана                         VIII2 VII2 IX1 IV1 V1                 V2 IV1 IX1 V1                                         VII2 IX1 VIII2 V2              
10 Мањак Јелена                         IX2 VII1 III1 III2                       III2 III1                                           IX2 VIII1                
11 Мусић Невена                                     III3 V3 V4 IV3                       III4 III3                                       V4 IV3 III4 V3    
12 Петковић Вања                          VI2 VII1                 IX3 IX4                   VI4 IX3 VI3   VI1 VI2 VII1           VI3 VI4 IX4   VI1                    
13 Чалија Драгана       VII2 VI2 IX2                           VIII3 VIII4 IX3 VI3 VII4 VI1 VI2               IX4 VIII3   IX2 VII2 VI1                 VIII4             VII4 IX3   VI3 IX4  
14 Руски                                                                                          VI4                             VI4
15 Француски                                                                       VII3 VIII1 IX1 VIII2   VII1               VII1 VIII1 VIII2 IX1           VII3    
16 Пикула Тања  VI1 VI1 IX1 VII1                               IX4 VI4 VI4 VII3                                         VI3 VI3 IX3   VIII3 VII2   VI2 VI2 VIII2 VIII1            
17 Батинић Драган                                       VIII4 VII4         IV2                                                       IX2            
18 Вулина Вања                    VII4 IX3 IX4           хор хор       VIII3 VIII4     VII2 VIII2 VIII1 хор хор                   VII2 IX1             IX2                      
19 Килибарда Јелена                                   хор хор     VII3   VI3     VI1 VI2 VII1 хор хор       VI3             хор VI4           VI1 VI2                 VI4  
20 Драговић Раденка VII1 IX2 VII2 VIII1   VIII2                   IX1 IX2 VII2 IX3                   VI2 VIII2 VI3                                       VI1 VII1 VIII1 IX1 IX3 VI3        
21 Станишић Миља                   VI4 VIII4 VII4                                     IX4 VI3 VIII4 VII3 VII4 VIII3       VI1 VI2   IX4 VI4 VIII3 VII3                            
22 Лукета Нада                IX3 VI3   VII4 VII3                                                               IX3 VII3   VII4                          
23 Глоговац Нада VI2 VII2 VII1 VI1                                 IX4 VIII4 VI4 VIII3 VIII1 VI1 VIII2   VII2 IX2             VI2 VII1 IX2 VIII1 VIII2                             IX4 VI4 VIII4 VIII3  
24 Брењо Милена     VI1 IX1 IX2 VI1 VII4             IX1 VI1             VII4 VII4             VI1 VII4                   VI1 IX2 VII4 VII4                                
25 Шкипина Зорица VIII2 VI2 IX2 VI2 VIII1                   VII2 VII1   IX2 VII3           IX2 VII2 VI2 VII1                       VI2 VIII1 VIII2 VII3           VI2 IX2                    
26 Братић Гојко IX1                                               IX1                                                                      
27 Бештић Ђорђо         IX1   IX3 VIII3 IX3               IX1   IX4 IX3 VIII3               IX1   VIII3 IX3 IX3                   IX3 VIII4 IX4 VIII3             IX1   VIII3 VIII4 VIII3      
28 Шиљеговић Милка                          VIII1 VIII2 VII1                   VIII2 VIII1 VII1                   VII1 VIII2 VIII1                   VIII1 VIII2 VII1                  
29 Ивковић Драгана                    VIII4 VI4 VI3                   VI3 VIII4 VI4                 VI3   VIII4 VI4                   VI4 VIII4 VI3                        
30 Ранка            VII2 VII3 IX4         VII2                                 VII2   IX4 VII3       VII2                   IX4 VII3                     VII3 IX4
31 Мучибабић Зорица                 VIII4 IX3 IX4 VIII3 VII1 IX2 VIII2 VIII1 VII2               VII2 VIII2 IX1 VIII1                 IX1 IX2 VII1                               IX4   IX3 VIII3 VIII4 VIII3
32 Илић Милорад                                 VI2 VI1 VI4   VI3                                                               VI1 VI2 VI4   VI3      
33 Тодоровић Сретенка    VIII3 VIII1                             VIII2                                               VIII1                 VIII1                  
34 Кокотовић Радмила IX2 IX1                     IX1                 VIII3 IX4 IX3                   IX3 VII4 VIII4             VIII4 IX4   VII4 VIII3           IX2     VII3 VII4 IX3    
35 Костић Александра VIII1 VIII1 VIII2 VIII2                           VII1             VII1 VII1 IX2 IX2             IX4 IX4             VIII3 VIII3 VIII4 VIII4 IX3 IX3 IX1 IX1 VII2 VII2                
36 Лојпур Љиљана             VI3 VI3 VII3 VII3 VI3   VI1 VI1 VI2 VI2                             VI4 VI4 VII4 VII4                                                    
37 Кокотовић Биљана VIII1 VIII1 VIII2 VIII2 VIII2               VI1 VI1 VI2 VI2                             VI4 VI4 VII4                                                      
38 Кљакић Славица             VI3 VI3 VII3 VII3 VII3                           VII1 VII1 IX2 IX2                                                                
39 Ивковић Браннислав VII2 VII1 VI2                         VII2 VIII2 VIII1 VII4 VI3 VII3       VI2 IX1 VIII1 VI1 IX2                     IX1 IX2 VI1 VI3 VII3 VII4       VIII2 VII1                    
40 Граховац Анђелко             VI4 VIII4 VI4 IX4 VIII3 IX3                                     IX3 VIII4 IX4 VIII3 VI4