Р А С П О Р Е Д      Ч А С О В А    2019/2020.
ПО Зови До
 
Р. бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
НАСТАВНИКА
  ПОНЕДЈЕЉАК   УТОРАК   СРИЈЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК
I СМЈЕНА I СМЈЕНА I СМЈЕНА I СМЈЕНА I СМЈЕНА
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 Таминџија Наташа         VI         VI/VIII VII/IX           VII/IX VI/VIII     VI/VIII VII/IX             VII/IX VI/VIII
2 Кулиџан Јелена                         III V VII/IX VI/VIII                            
3 Ивковић Маја VI/VIIIоз VII/IX V VI/VIII III                   III V VI/VIII VII/IX                        
4 Граховац Дејан             VII/IX VI/VIII                         VII/IX VI/VIII                
5 Батинић Драган                 VII/IX   VI VI/VIII                                    
6 Вулина Вања                           VI VI/VIII VII/IX                            
7 Станишић Миља                         VII/IX VIII         VII/IX VI/VIII                    
8 Стефан Елезовић                                                         VI  
9 Бранка Кундачина     VI/VIII VII/IX VII/IX VI/VIII                                                
10 Савић Радош                     VIII VII/IX                     VII/IX VIII            
11 Ивковић Драгана                 VI/VIII VII/IX     VI/VIII VII/IX                 VI/VIII VII/IX     VII/IX VI/VIII    
12 Илић Милорад VII/IX оз VI/VIII VII/IX   VIII х IX х                                         VI/VIII VII/IX VIII х IX х
13 Лојпур Љиљана                                                 VI/VIII VII/IX        
14 Кљакић Славица                                     VI/VIII VII/IX                    
15 Граховац Анђелко             VI/VIII VII/IX                                 VII/IX VI/VIII        
Р. бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
НАСТАВНИКА
ПОНЕДЈЕЉАК УТОРАК СРИЈЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК