Р А С П О Р Е Д      Ч А С О В А   2019/2020.
ПО Придворци
 
Р. бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
НАСТАВНИКА
  ПОНЕДЈЕЉАК   УТОРАК   СРИЈЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК
I СМЈЕНА I СМЈЕНА I СМЈЕНА I СМЈЕНА I СМЈЕНА
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 Брењо Гордана VI/VIII VII/IX         VI               VII/IX VI/VIII     VI/VIII VII/IX VII/IXоз           VI/VIII VII/IX    
2 Миловић Драган               V VII/IX VI/VIII                                        
3 Милићевић Славица                           V VII/IX VI/VIII                   V VII/IX VI/VIII            
4 Бејатовић Драгана     VI/VIII VII/IX                 VI/VIII VII/IX                                
5 Батинић Драган              VI VI/VIII VII/IX                                                
6 Килибарда Јелена                           VI VI/VIII VII/IX                            
7 Драговић Раденка VII/IX VI/VIII VII/IX и VIII и                                         VII/IX VI/VIII VII/IX и VI/VIII и    
8 Стефан Елезовић                                       VI                    
9 Савић Радош                   VIII VII/IX                                         VII/IX VI/VIII
10 Шиљеговић Милка         VII/IX VI/VIII         VI/VIII VII/IX         VI/VIII VII/IX                     VI/VIII VII/IX
11 Голијанин Нада             VII/IX VI/VIII                 VII/IX VI/VIII                        
12 Тодоровић Сретенка                         IX VIII         IX VIII                    
13 Костић Александра                                         VI/VIII VII/IX                
14 Кљакић Славица                                                 VI/VIII VII/IX        
15 Чабрило Синиша                 VI/VIII VII/IX                       VI/VIII VI/VIIIоз VII/IX            
Р. бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
НАСТАВНИКА
ПОНЕДЈЕЉАК УТОРАК СРИЈЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК