Р А С П О Р Е Д      Ч А С О В А   2019/2020.
ПО Оџак
 
Р. бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
НАСТАВНИКА
  ПОНЕДЈЕЉАК   УТОРАК   СРИЈЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК
I СМЈЕНА I СМЈЕНА I СМЈЕНА I СМЈЕНА I СМЈЕНА
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 Таминџија Наташа VII/IX VI/VIII           VI         VI/VIII VII/IX         VII/IX VI/VIII         VI/VIIIоз VII/IX VI/VIII      
2 Миловић Драган   V VI/VIII IV VII/IX                                                  
3 Дамјанчевић Биљана V IV VII/IX VI/VIII                 IV V VI/VIII VII/IX                            
4 Граховац Дејан                     VII/IX VI/VIII             VI/VIII VII/IX                    
5 Батинић Драган                                                   VI   VII/IX VII/IXоз VI/VIII
6 Вулина Вања       VII/IX VI VI/VIII                                                
7 Станишић Миља         VIII VII/IX                             VII/IX VI/VIII                
8 Елезовић Стефан                               VI                            
9 Глоговац Нада                 VII/IX VI/VIII             VI/VIII VII/IX                        
10 Шкипина Зорица VIII VII/IX                                             VII/IX VIII        
11 Васковић Ранка             VI/VIII VII/IX                 VII/IX VI/VIII         VI/VIII VII/IX         VI/VIII VII/IX
12 Илић Милорад             IX х VIII х VI/VIII VII/IX     IX х VI/VIII VII/IX VIII х                            
13 Лојпур Љиљана                                                     VII/IX VI/VIII    
14 Кљакић Славица                                         VI/VIII VII/IX                
15 Граховац Анђелко                     VI/VIII VII/IX                     VII/IX VI/VIII            
Р. бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
НАСТАВНИКА
ПОНЕДЈЕЉАК УТОРАК СРИЈЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК