Р А С П О Р Е Д   Ч А С О В А -  Р А З Р Е Д Н А   Н А С Т А В А             2019/2020.                              
  Р.бр. Име и презиме Одељење         П О Н Е Д Е Љ А К                     У Т О Р А К                    С Р Е Д А             Ч Е Т В Р Т А К                 П Е Т А К      
    1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7  
  1. Александра Јеремић I/1 1.               1.               1.               1.               1.                
  2. Слађана Љешевић I/2 2.               2.               2.               2.               2.                
  3. Предраг Гушић I/3 3.               3.               3.               3.               3.                
  4. Свјетлана Ковач I/4 4.               4.               4.               4.               4.                
     
  5. Жељко Јонлија II/1 5. МАТ СРП МУЗ ВРОЗ       5. СРП МАТ ЛИК ЛИК       5. СРП МАТ П И Д Ф В        5. МАТ СРП ВЈЕР Ф В        5. СРП МАТ П И Д Ф В         
  6. Наташа Лиздек II/2 6. МАТ СРП МУЗ ВРОЗ       6. СРП МАТ ЛИК ЛИК       6. МАТ СРП П И Д Ф В        6. МАТ ВЈЕР СРП Ф В       6. СРП МАТ П И Д Ф В         
  7. Дијана Говедаица II/3 7. СРП МАТ ВРОЗ Ф В        7. ВЈЕР МАТ СРП П И Д       7. СРП МАТ МУЗ Ф В        7. МАТ СРП П И Д Ф В        7. СРП МАТ ЛИК ЛИК        
     
  8. Гордана Граховац III/1 8. ВРОЗ СРП МАТ Ф В  ВЈЕР     8. МАТ СРП П И Д Ф В        8. СРП МАТ  МУЗ ЕНГ       8. МАТ СРП Ф В  П И Д       8. СРП МАТ ЛИК ЛИК ЕНГ      
  9. Сања Брењо III/2 9. ВРОЗ СРП МАТ П И Д       9. МАТ СРП ЛИК ЛИК ЕНГ     9. СРП МАТ  П И Д Ф В        9. МАТ СРП Ф В  ВЈЕР       9. СРП МАТ МУЗ  Ф В  ЕНГ      
  10. Југославка Чамара III/3 10. СРП МАТ Ф В  ВРОЗ       10. ЕНГ МАТ СРП П И Д Ф В      10. СРП МАТ  ЛИК ЛИК       10. ЕНГ МАТ СРП П И Д Ф В      10. СРП МАТ МУЗ  ВЈЕР        
  11. Бранка Братић III/4 11. СРП ЕНГ МАТ ВРОЗ       11. МАТ ВЈЕР СРП П И Д Ф В      11. СРП МАТ  ЛИК ЛИК       11. МАТ СРП ЕНГ П И Д Ф В      11. СРП МАТ МУЗ  Ф В         
     
  12. Тања Килибарда IV/1 12. ВРОЗ МАТ ВЈЕР СРП МУЗ     12. МАТ СРП П И Д Ф В        12. СРП МАТ ЕНГ ЛИК ЛИК     12. МАТ СРП П И Д МУЗ  Ф В      12. СРП МАТ Ф В  ЕНГ        
  13. Раденка Радовановић IV/2 13. ВРОЗ СРП МАТ ВЈЕР       13. МАТ СРП П И Д ЕНГ Ф В      13. СРП МАТ МУЗ ЛИК ЛИК     13. МАТ СРП П И Д МУЗ  Ф В      13. СРП МАТ ЕНГ Ф В         
  14. Нада Јонлија IV/3 14. ЕНГ МАТ СРП Ф В  ВРОЗ     14. СРП МАТ ВЈЕР П И Д Ф В      14. МАТ СРП ЛИК ЛИК МУЗ     14. СРП МАТ П И Д ЕНГ       14. МАТ СРП МУЗ Ф В         
     
  15. Александар Вујичић V/1 15. ВЈЕР ВРОЗ СРП МАТ ПП     15. МАТ СРП Ф В  ПД МУЗ     15. ЕНГ СРП МАТ ПП МУЗ     15. МАТ СРП ПД ЛИК ЛИК     15. СРП МАТ Ф В  ЕНГ         
  16. Стана Паровић V/2 16. ВРОЗ ВЈЕР МАТ СРП Ф В     16. СРП МАТ ПД ЛИК ЛИК     16. МАТ ЕНГ СРП ПП МУЗ     16. СРП  МАТ ПД МУЗ Ф В      16. МАТ СРП ЕНГ ПП        
  17. Свјетлана Симић V/3 17. ВРОЗ СРП МАТ ПП ЕНГ     17. СРП МАТ ПД ВЈЕР Ф В      17. МАТ СРП ПП МУЗ Ф В      17. СРП  МАТ ПД МУЗ ЕНГ     17. МАТ СРП ЛИК ЛИК        
  18. Биљана Савић V/4 18. ВРОЗ СРП МАТ ЕНГ ПП     18. СРП МАТ ПД Ф В ВЈЕР     18. МАТ СРП ПП МУЗ Ф В      18. СРП  МАТ ПД ЛИК ЛИК     18. МАТ СРП МУЗ ЕНГ         
  Р А С П О Р Е Д    Ч А С О В А  -  П Р Е Д М Е Т Н А    Н А С Т А В А  
   
  19. Зорица Мучибабић VI/1 19. ДЕМО МАТ БИО СРП ВРОЗ РУС   19. МАТ ЕНГ СРП БИО МУЗ Ф В    19. ТЕХ ИНФ МАТ Ф В  СРП РУС   19. МАТ СРП ЕНГ ГЕО МУЗ ВЈЕР   19. ГЕО СРП ИСТ ЛИК ЛИК      
  20. Биљана Кокотовић VI/2 20. МАТ ДЕМО ТЕХ ИНФ ВРОЗ СРП   20. СРП МАТ МУЗ РУС Ф В  БИО   20. МАТ СРП Ф В  ВЈЕР ЕНГ     20. СРП ГЕО МАТ МУЗ РУС БИО   20. ЛИК ЛИК СРП ИСТ ГЕО ЕНГ    
  21. Милодраг Глоговац VI/3 21. ИНФ ТЕХ РУС СРП МАТ ВРОЗ   21. ЕНГ БИО СРП ИСТ МУЗ МАТ   21. РУС ЛИК ЛИК ГЕО Ф В  СРП   21. БИО ГЕО СРП ДЕМО Ф В  МАТ   21. ЕНГ СРП МАТ МУЗ ВЈЕР      
  22. Вања Петковић VI/4 22. РУС МАТ СРП МУЗ Ф В БИО   22. МАТ СРП ЕНГ МУЗ ТЕХ ИНФ   22. Ф В  МАТ СРП ЛИК ЛИК ИСТ   22. ГЕО МАТ ДЕМО СРП ЕНГ ВРОЗ   22. ГЕО РУС СРП ВЈЕР БИО      
     
  23. Биљана Дамјанчевић VII/1 23. ТЕХ ИНФ ЛИК БИО МАТ СРП   23. ЕНГ РУС ИСТ МАТ СРП     23. Ф В  ГЕО ВЈЕР МАТ ФИЗ  СРП   23. ЕНГ БИО РУС ИСТ ГЕО Ф В    23. МУЗ ВРОЗ МАТ ФИЗ СРП      
  24. Нада Голијанин VII/2 24. Ф В  РУС СРП МАТ БИО ВРОЗ   24. ТЕХ ИНФ ЕНГ СРП ФИЗ МАТ   24. ВЈЕР Ф В СРП МАТ ИСТ     24. ГЕО МУЗ МАТ РУС ИСТ БИО   24. ЕНГ ГЕО ЛИК СРП ФИЗ      
  25. Невена Мусић VII/3 25. МАТ СРП Ф В ГЕО БИО ЕНГ   25. ИСТ МАТ ФИЗ СРП       25. МАТ Ф В РУС СРП ИСТ МУЗ   25. ТЕХ ИНФ МАТ ФИЗ ГЕО ЛИК   25. СРП ВЈЕР РУС БИО ЕНГ ВРОЗ    
0 26. Радмила Кокотовић VII/4 26. ГЕО РУС ФИЗ Ф В СРП МАТ   26. СРП ИСТ ТЕХ ИНФ МАТ     26. ГЕО РУС ИСТ Ф В  СРП     26. ФИЗ БИО ЛИК МУЗ МАТ ЕНГ   26. ВЈЕР ВРОЗ ЕНГ СРП МАТ БИО    
     
  27. Милена Брењо VIII/1 27. БИО ГЕО РУС МАТ ФИЗ СРП   27. ИСТ МУЗ ТЕХ ИНФ МАТ СРП   27. МАТ ФИЗ ИСТ ХЕМ Ф В  ВЈЕР   27. ХЕМ РУС БИО ЕНГ Ф В  СРП   27. ВРОЗ МАТ ЕНГ ГЕО СРП ЛИК    
  28. Зорица Шкипина VIII/2 28. ЛИК БИО ГЕО СРП МАТ ВРОЗ   28. РУС ИСТ БИО Ф В  МАТ СРП   28. ГЕО ФИЗ МАТ СРП ВЈЕР ХЕМ   28. РУС ХЕМ ЕНГ ФИЗ МАТ ИСТ   28. Ф В  ЕНГ ТЕХ ИНФ МУЗ СРП    
  29. Љиљана Лојпур VIII/3 29. ХЕМ ГЕО ЕНГ СРП МАТ МУЗ   29. ТЕХ ИНФ Ф В  ХЕМ СРП МАТ   29. ИСТ ФИЗ БИО РУС СРП ЛИК   29. ИСТ Ф В  ВРОЗ ГЕО ФИЗ МАТ   29. СРП ЕНГ ВЈЕР БИО РУС МАТ    
  30. Анђелко Граховац VIII/4 30. ВРОЗ Ф В  СРП МАТ ГЕО ЕНГ   30. ФИЗ СРП ИСТ МАТ ХЕМ МУЗ   30. ТЕХ ИНФ Ф В  СРП РУС БИО   30. ФИЗ СРП ГЕО МАТ ИСТ ЛИК   30. ХЕМ БИО ЕНГ РУС МАТ ВЈЕР    
                                                                                           
  31. Александра Костић IX/1 31. ГЕО Ф В МАТ ЛИК СРП ХЕМ   31. МУЗ БИО МАТ СРП ВРОЗ ЕНГ   31. ФИЗ МАТ ТЕХ ИНФ СРП ИСТ   31. ФРАН МАТ ИСТ БИО ВЈЕР ФИЗ   31. ЕНГ Ф В  ГЕО СРП ФРАН ХЕМ    
  32. Радиславка Станић IX/2 32. МАТ ЛИК Ф В  ХЕМ СРП ФИЗ   32. БИО СРП РУС ИСТ ЕНГ ФИЗ   32. МАТ ВЈЕР ГЕО ИСТ ХЕМ СРП   32. МАТ ЕНГ ГЕО Ф В  БИО РУС   32. ТЕХ ИНФ МАТ МУЗ СРП ВРОЗ    
  33. Славица Кљакић IX/3 33. СРП ФИЗ ТЕХ ИНФ ВРОЗ МАТ   33. Ф В  ФИЗ ХЕМ СРП МАТ ИСТ   33. ЕНГ БИО ГЕО ИСТ МУЗ СРП   33. СРП ФРАН Ф В  ЛИК МАТ ГЕО   33. ФРАН ЕНГ ХЕМ МАТ БИО ВЈЕР    
  34. Славица Милићевић IX/4 34. МАТ СРП ФИЗ ЕНГ ВРОЗ ГЕО   34. СРП Ф В  МАТ ФИЗ ИСТ ХЕМ   34. МАТ ГЕО ИНФ ТЕХ БИО РУС   34. Ф В  МУЗ СРП МАТ ЛИК ИСТ   34. ЕНГ СРП БИО ХЕМ ВЈЕР РУС    
                                                                                           
П О Д Р У Ч Н А    О Д Ј Е Љ Е Њ А 
                                                                                           
ПО Кифино Село
  Р.бр. Име и презиме Одељење         П О Н Е Д Е Љ А К                     У Т О Р А К                    С Р Е Д А             Ч Е Т В Р Т А К                 П Е Т А К      
    1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7  
  35. Јелена Шешлија I 35.               35.               35.               35.               35.                
  II СРП МАТ МУЗ ВЈЕР       МАТ СРП Ф В ВРОЗ       СРП МАТ П И Д Ф В       МАТ СРП ЛИК ЛИК       СРП МАТ П И Д Ф В        
  III МАТ СРП ЕНГ ВЈЕР       СРП МАТ Ф В ВРОЗ       МАТ СРП П И Д Ф В МУЗ     СРП МАТ ЛИК ЛИК ЕНГ     МАТ СРП П И Д  Ф В        
  IV СРП МАТ ЕНГ ВЈЕР       МАТ СРП Ф В ВРОЗ       СРП МАТ П И Д Ф В МУЗ     МАТ СРП ЛИК ЛИК ЕНГ     СРП МАТ П И Д Ф В МУЗ      
                                                                                           
  36. Милиимир Пејичић VI 36.   СРП ВЈЕР ДЕМО ЕНГ ВРОЗ   36. СРП ГЕО ЛИК ЛИК МУЗ МУЗ   36. БИО СРП РУС МАТ Ф В      36. Ф В  МАТ ЕНГ СРП ТЕХ ИНФ   36. МАТ СРП ИСТ БИО ГЕО РУС    
  VIII МАТ СРП ВЈЕР ФИЗ ЕНГ ВРОЗ   СРП ГЕО ЛИК ИСТ ХЕМ МУЗ   БИО ХЕМ РУС МАТ Ф В ФИЗ   Ф В МАТ ЕНГ СРП ТЕХ ИНФ   МАТ СРП ИСТ БИО ГЕО РУС    
  37. Јелена Мањак VII 37. СРП МАТ ФИЗ ЕНГ ВЈЕР ВРОЗ   37. ГЕО СРП ИСТ МУЗ ЛИК     37.   БИО МАТ РУС ФИЗ Ф В   37. МАТ Ф В СРП ЕНГ ИНФ ТЕХ   37. СРП МАТ БИО ИСТ РУС ГЕО    
  IX СРП МАТ ФИЗ ЕНГ ВЈЕР ВРОЗ   ГЕО СРП ИСТ Ф В  ЛИК ХЕМ   ХЕМ БИО МАТ РУС ФИЗ Ф В    МАТ Ф В  СРП ЕНГ ИНФ ТЕХ   СРП МАТ БИО  ГЕО РУС ИСТ    
                                                                                           
ПО Оџак
                                                                                           
  38. Кристина Савић I 38.               38.               38.               38.               38.                
  V ЕНГ ВЈЕР СРП МАТ       СРП МАТ ПП ЛИК ЛИК     ЕНГ СРП МАТ ПД Ф В      МАТ СРП ПП МУЗ Ф В      ВРОЗ СРП МАТ ПД МУЗ      
  39. Бојана Кружевић II 39. МАТ СРП ВРОЗ ВЈЕР       39. СРП МАТ П И Д Ф В        39. МАТ СРП МУЗ Ф В       39. СРП МАТ П И Д Ф В        39. МАТ СРП ЛИК ЛИК        
  IV СРП ЕНГ МАТ ВЈЕР ВРОЗ     МАТ СРП П И Д Ф В        ЕНГ  СРП МАТ МУЗ       МАТ СРП П И Д МУЗ Ф В      СРП МАТ ЛИК ЛИК Ф В       
                                                                                           
  40. Наташа Таминџија VI 40.   СРП ВЈЕР ЕНГ МУЗ     40. МАТ СРП БИО ГЕО Ф В  РУС   40. СРП БИО ЕНГ ДЕМО ГЕО МАТ   40. РУС СРП ИНФ ИСТ МАТ Ф В    40. ВРОЗ ЛИК СРП ТЕХ МАТ ЛИК    
  VIII ФИЗ СРП ВЈЕР ЕНГ ИСТ МУЗ   МАТ ХЕМ БИО ГЕО Ф В  РУС   СРП БИО ЕНГ ХЕМ ГЕО МАТ   РУС СРП ИНФ ИСТ МАТ Ф В    ВРОЗ ФИЗ СРП ТЕХ МАТ ЛИК    
  41. Драган Батинић VII 41. СРП ФИЗ ЕНГ МУЗ ВЈЕР ИСТ   41. МАТ ГЕО БИО РУС Ф В      41.   СРП БИО ЕНГ МАТ ГЕО   41. СРП РУС ИСТ ИНФ Ф В  МАТ   41. ФИЗ СРП ТЕХ ЛИК ВРОЗ МАТ    
  IX СРП ФИЗ ЕНГ МУЗ ВЈЕР ИСТ   ХЕМ МАТ ГЕО БИО РУС Ф В    ХЕМ СРП БИО ЕНГ МАТ ГЕО   СРП РУС ИСТ ИНФ Ф В  МАТ   ФИЗ СРП ТЕХ ЛИК ВРОЗ МАТ    
                                                                                           
ПО Зови До
                                                                                           
  42. Тамара Ивковић I 42.               42.               42.               42.               42.                
  III МАТ СРП ЛИК ЛИК ЕНГ     МАТ СРП Ф В  П И Д       ВЈЕР МАТ ЕНГ СРП       МАТ СРП Ф В  П И Д       МАТ СРП МУЗ  Ф В  ВРОЗ       
  43. Татјана Дрљан II 43. ВРОЗ МАТ СРП П И Д       43. СРП МАТ Ф В  МУЗ       43. МАТ ВЈЕР СРП Ф В        43. СРП МАТ П И Д Ф В        43. МАТ СРП ЛИК ЛИК        
  IV ВРОЗ СРП ЕНГ П И Д МАТ     МАТ СРП Ф В  МУЗ       СРП ВЈЕР МАТ ЕНГ       МАТ СРП П И Д Ф В  МУЗ     СРП МАТ ЛИК ЛИК Ф В       
  V ВРОЗ СРП ЕНГ ПП МАТ     МАТ СРП Ф В  МУЗ ПД     СРП ВЈЕР МАТ ЕНГ       МАТ СРП ПП Ф В  МУЗ     СРП МАТ ЛИК ЛИК ПД      
                                                                                           
  44. Маја Ивковић VI 44. ВРОЗ БИО ГЕО ЕНГ СРП ГЕО   44. Ф В  РУС МАТ СРП ЛИК  ЛИК   44. МАТ МУЗ МУЗ ВЈЕР ЕНГ СРП   44. ИНФ ИСТ СРП РУС МАТ     44. ТЕХ Ф В  БИО  МАТ ДЕМО СРП    
  VIII ВРОЗ БИО ГЕО         Ф В  РУС МАТ СРП ФИЗ  ЛИК   МАТ ИСТ МУЗ ВЈЕР ЕНГ СРП   ИНФ ИСТ СРП РУС МАТ ФИЗ   ТЕХ Ф В БИО  МАТ ХЕМ СРП    
  45. Милорад Илић VII 45. ВРОЗ ЕНГ БИО ГЕО ГЕО     45. РУС Ф В ЛИК МАТ СРП ФИЗ   45. ИСТ МАТ ВЈЕР МУЗ СРП ЕНГ   45. ИСТ ИНФ РУС СРП ФИЗ МАТ   45. Ф В  ТЕХ МАТ БИО СРП      
  IX ВРОЗ ЕНГ БИО ГЕО ГЕО ХЕМ   РУС Ф В  ЛИК МАТ СРП ФИЗ   ИСТ ЛИК ВЈЕР МУЗ СРП ЕНГ   ИСТ МАТ РУС СРП ФИЗ МАТ   Ф В  ТЕХ МАТ БИО СРП ХЕМ    
                                                                                           
ПО Придворци
                                                                                           
  46. Милица Солдо I 46.               46.               46.               46.               46.                
  II ВРОЗ МАТ СРП П И Д       СРП ВЈЕР МАТ  Ф В        МАТ СРП Ф В  МУЗ       СРП МАТ Ф В  П И Д       МАТ  СРП  ЛИК ЛИК        
  IV ВРОЗ МАТ СРП П И Д МУЗ     СРП ВЈЕР МАТ ЕНГ Ф В      МАТ СРП Ф В МУЗ       СРП МАТ Ф В  ЕНГ П И Д     МАТ СРП ЛИК ЛИК        
  V ВРОЗ СРП МАТ ПП МУЗ     МАТ ВЈЕР СРП ЕНГ ПД     СРП МАТ Ф В  МУЗ ПП     МАТ СРП Ф В  ЕНГ ПД     СРП МАТ ЛИК ЛИК        
                                                                                           
  47. Синиша Чабрило VI 47. СРП ГЕО РУС ЛИК ЛИК МАТ   47. СРП БИО ВЈЕР Ф В  МАТ ЕНГ   47. РУС МУЗ МУЗ СРП МАТ БИО   47. СРП ДЕМО ТЕХ Ф В  ВРОЗ ЕНГ   47. ИНФ ГЕО СРП ИСТ МАТ      
  VIII СРП ГЕО РУС ИСТ ЛИК МАТ   ФИЗ БИО Ф В  ВЈЕР МАТ ЕНГ   РУС ХЕМ МУЗ СРП МАТ БИО   СРП ХЕМ ТЕХ Ф В  ВРОЗ ЕНГ   ИНФ ГЕО СРП ИСТ МАТ ФИЗ    
  48. Гордана Брењо VII 48. ГЕО СРП ИСТ РУС МАТ ЛИК   48. БИО ФИЗ ВЈЕР Ф В  ЕНГ МАТ   48.   РУС СРП МУЗ БИО МАТ   48.   СРП ВРОЗ ТЕХ ЕНГ Ф В    48. ГЕО ИНФ ИСТ СРП ФИЗ  МАТ    
  IX ГЕО СРП ИСТ РУС МАТ ЛИК   БИО ФИЗ ВЈЕР Ф В  ЕНГ МАТ   ХЕМ РУС СРП МУЗ БИО МАТ   ХЕМ СРП ВРОЗ ТЕХ ЕНГ Ф В    ГЕО ИНФ ИСТ СРП ФИЗ  МАТ    
                                                                                           
ПО Крекови
                                                                                           
  49. Миљан Авдаловић II 49. Ф В  ВЈЕР СРП МАТ       49. СРП МАТ П И Д МУЗ       49. МАТ СРП Ф В  ВРОЗ       49. СРП МАТ ЛИК ЛИК       49. МАТ СРП П И Д Ф В         
  IV ЕНГ ВЈЕР СРП МАТ Ф В      СРП МАТ  П И Д МУЗ Ф В      МАТ СРП ЕНГ ВРОЗ       СРП МАТ ЛИК ЛИК       МАТ СРП П И Д Ф В         
  50. Јелена Глоговац III 50. ВЈЕР ЕНГ СРП МАТ ВРОЗ     50. СРП МАТ  П И Д Ф В        50. МАТ СРП Ф В  ЕНГ       50. СРП МАТ ЛИК  ЛИК       50. МАТ СРП П И Д МУЗ Ф В       
  V ВЈЕР ЕНГ СРП МАТ ВРОЗ     СРП МАТ  ПД Ф В  МУЗ     МАТ СРП ПП ЕНГ       СРП МАТ ПД ЛИК ЛИК     МАТ СРП ПП МУЗ Ф В       
                                                                                           
ПО Братач
                                                                                           
  51. Наташа Радић III 51. ВРОЗ СРП МАТ Ф В        51. МАТ СРП ЕНГ П И Д       51. СРП МАТ ЕНГ МУЗ Ф В     51. МАТ СРП П И Д Ф В        51. ВЈЕР МАТ СРП ЛИК ЛИК      
  V ВРОЗ СРП МАТ ПП       МАТ СРП ЕНГ ПД Ф В     МАТ СРП ЕНГ ПП МУЗ     СРП МАТ ПД МУЗ Ф В      ВЈЕР МАТ СРП ЛИК ЛИК      
                                                                                           
ПО Џинова Махала
                                                                                           
  52. Љубиша Вујадиновић I 52.               52.               52.               52.               52.                
  II ВРОЗ СРП МАТ Ф В        СРП МАТ П И Д  Ф В        МАТ СРП П И Д МУЗ       СРП МАТ ЛИК ЛИК       ВЈЕР СРП МАТ Ф В         
  III ВРОЗ СРП МАТ Ф В        ЕНГ МАТ СРП П И Д Ф В      ЕНГ МАТ СРП П И Д МУЗ     МАТ СРП ЛИК ЛИК       ВЈЕР МАТ СРП Ф В         
  V ВРОЗ МАТ СРП ПП  МУЗ     ЕНГ СРП МАТ ПД Ф В      ЕНГ СРП МАТ ПП МУЗ     СРП МАТ ЛИК ЛИК ПД     ВЈЕР СРП МАТ Ф В         
                                                                                           
ПО Биоград
                                                                                           
  53. Сања Рупар III 53. СРП МАТ ЛИК ЛИК       53. МАТ СРП П И Д Ф В        53. СРП МАТ МУЗ Ф В        53. МАТ СРП П И Д Ф В        53. ВЈЕР СРП МАТ ВРОЗ        
  IV СРП МАТ МУЗ ЛИК ЛИК     МАТ СРП П И Д Ф В        СРП МАТ ЕНГ Ф В        МАТ СРП П И Д МУЗ Ф В      ВЈЕР СРП МАТ ЕНГ ВРОЗ      
  V МАТ СРП ПП ЛИК ЛИК     СРП МАТ ПД МУЗ Ф В      МАТ СРП ЕНГ ПП       СРП МАТ ПД МУЗ Ф В      ВЈЕР МАТ СРП ЕНГ ВРОЗ      
                                                                                           
ПО Удрежње
                                                                                           
  54. Милена Гушић I 54.               54.               54.               54.               54.                
  II СРП МАТ П И Д ВРОЗ       ВЈЕР СРП МАТ Ф В        СРП МАТ МУЗ Ф В        МАТ СРП ЛИК ЛИК       СРП МАТ П И Д Ф В         
  III СРП МАТ П И Д ВРОЗ       ВЈЕР СРП МАТ Ф В        ЕНГ СРП МАТ МУЗ Ф В      МАТ СРП ЛИК ЛИК       ЕНГ СРП МАТ П И Д Ф В       
  IV СРП МАТ П И Д ВРОЗ МУЗ     ВЈЕР СРП МАТ Ф В        ЕНГ СРП МАТ МУЗ Ф В      МАТ СРП ЛИК ЛИК       ЕНГ СРП МАТ П И Д Ф В       
  V СРП МАТ ПП ВРОЗ МУЗ     ВЈЕР СРП МАТ ПД       ЕНГ СРП МАТ МУЗ Ф В      МАТ СРП ПП ЛИК ЛИК     ЕНГ СРП МАТ ПД Ф В       
                                                                                           
ПО Бијења
                                                                                           
  55. Синиша Вујадиновић I 55.               55.               55.               55.               55.                
  II СРП МАТ П И Д Ф В        МАТ СРП МУЗ ВЈЕР       МАТ СРП ЛИК ЛИК       МАТ СРП П И Д Ф В        СРП МАТ Ф В  ВРОЗ        
  IV МАТ СРП П И Д Ф В        ЕНГ МАТ МУЗ ВЈЕР СРП     ЕНГ МАТ ЛИК ЛИК СРП     СРП МАТ П И Д Ф В        МАТ СРП МУЗ ВРОЗ        
  V МАТ СРП ПП Ф В        ЕНГ МАТ СРП ВЈЕР МУЗ     ЕНГ МАТ СРП ЛИК ЛИК     СРП МАТ ПП ПД МУЗ     МАТ СРП ПД ВРОЗ Ф В