Р А С П О Р Е Д      Ч А С О В А    2019/2020.
ПО Кифино Село
 
Р. бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
НАСТАВНИКА
  ПОНЕДЈЕЉАК   УТОРАК   СРИЈЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК
I СМЈЕНА I СМЈЕНА I СМЈЕНА I СМЈЕНА I СМЈЕНА
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 Шаренац Рада VII/IX VI/VIII         VI/VIII VII/IX           VI             VII/IX VI/VIII     VII/IX VI/VIII        
2 Пејичић Милимир     VI/VIII V VII/IX VI/VIIIоз                                                
3 Мањак Јелена     V VII/IX VI/VIII VII/Ixоз                             VI/VIII VII/IX V              
4 Граховац Дејан                             VI/VIII VII/IX                         VII/IX VI/VIII
5 Пикула Тања                 VI/VIII VI VII/VIII                                      
6 Килибарда Јелена                   VII/IX      VI VI/VIII                                    
7 Лукета Нада             VII/IX VI/VIII VII/IX и VIII и                                 VI/VIII и VII/IX и VI/VIII VII/IX
8 Елезовић Стефан       VI                                                    
9 Савић Радош VI/VIII VII/IX VII/IX Ф VIII ф                     VII/IX VI/VIII VII/IX Ф VIII Ф VII/IX VI/VIII         VI/VIII VII/IX        
10 Голијанин Нада                         VI/VIII VII/IX                         VII/IX VI/VIII    
11 Кокотовић Радмила                     VIII IX IX VIII                                
12 Лојпур Љиљана                                             VI/VIII VII/IX            
13 Кокотовић Биљана                                             VII/IX VI/VIII            
14 Граховац Анђелко                                 VI/VIII VII/IX VI/VIII VII/IX                    
Р. бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
НАСТАВНИКА
ПОНЕДЈЕЉАК УТОРАК СРИЈЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК