Р А С П О Р Е Д††††† Ч А С О В А†† 2019/2020.
Централна школа
 
Р. бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
НАСТАВНИКА
  ПОНЕДЈЕЉАК   УТОРАК   СРИЈЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК
I СМЈЕНА   II СМЈЕНА I СМЈЕНА   II СМЈЕНА I СМЈЕНА   II СМЈЕНА I СМЈЕНА   II СМЈЕНА I СМЈЕНА   II СМЈЕНА
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 Радојичић Цмиљка           VIII1 IX3 IX4 VIII4 VIII3               VIII1 IX4 VIII4   IX3 VIII4                     VIII4 VIII3 IX3           VIII1 IX3 VIII4 IX4               VIII1   VIII3 IX4        
2 Станић Радиславка     VII2 VI1 IX2 VI2             VI2 IX2 VI1 VII2                   VI2 VII2   VI1 IX2             VI2 VI1                       VI1 VI2 VII2 IX2 IX2ОЗ            
3 Глоговац Милодраг               VII3 VI4 VI3 VII4 VI oz             VII4 VI4 VI3 VII3                     VI4 VII3 VII4 VI3                 VI3 VI4                 VII3 VI3 VI4 VII4    
4 Шаренац Рада       VIII2 IX1 VII1                   IX1 VII1 VIII2                   VIII2 IX1 VII1                                           IX1 VII1 VIII2            
5 Кулиџан Јелена V1 V2 IV1 IV2 III1                           II3 III4 IV3 V4 V3                             II2 II1 III2                                   III3 IX4 IX3
6 Миловић Драго                                                 VII2 IX2 VII1 VI2 VIII2 VIII1                     IX1 VI1                         VII4 VII3 VIII3 VI4 VI3 VIII4
7 Ивковић Маја                                   IX1 III3                                       VIII2 VIII1     III3           IX1 III2 VIII1                  
8 Милићевић Славица                   IX4 IXoz VIII4                             IV1 III1 VI2   IX3                                         IV1 III1 VI2 IX4 IX3 III4      
9 Дамјанчевић Биљана                         VII1 VI1 VII2 IV2 IX2                                       VII1 IX2 VI1                   VII2 VII1 IV2                  
10 Мањак Јелена                                 III2   VI3           V1 V2                                                 V2 V1 III2   VI3          
11 Мусић Невена             IV3 III4 VIII3 V4 V3 VII3                 VI4                                               III4 IV3 V3 VII4               VIII3 VII4 V4 VII3 VIIoz
12 Петковић Вања                                                                                             VI4 VI4oz                        
13 Чалија Драгана   VII2 VIII1                   VIII2 VII1 IX2 VI2                                 VII3 VIII3 VIII4 IX4 VIII2 VIII1 VII1 VII2 VI2 IX2                             VII3 VIII4 VIII3 IX4
14 Граховац Дејан           VI1 VI4 VII4 VI3                                         VI1 VI3 VII4                                               VI4        
15 Милићевић Драгана                                                                         IX1             IX3                 IX1   IX3          
16 Пикула Тања VIII2 IX2 VII1 IX1                                                       VI3 VI3 VI4 VI4 VIII3                 VII4 IX3 IX4 VII3 VI2 VI2 VII2 VI1 VI1 VIII1            
17 Батинић Драган                                                                                               VIII4                        
18 Вулина Вања                         IX1 VIII1 VI2   VI1                                   IX3 VII3   VII2   VI2 VI1               VII1 хор хор IX2 VIII2              
19 Килибарда Јелена             хор хор хор VI4   VII3                   VI4 VI3 VIII4                                       IX4   VII4                   хор хор VI3    
20 Драговић Раденка                         VIII1 VIII2 VII1 IX2                     VIII1 IX2 VII2 IX1 VIII3               IX1 VII1 VII2 VIII2 VIII3                                  
21 Станишић Миља                                     VII3 VII4 VIII4 VI3 IX4 IX3                 VII4 IX3 VII3 VI4                     VIII4 IX4     VI1 VI2                
22 Лукета Нада             VII4 VIII3   VII3 VIII4 IX4                                     VII4 IX4 IX3 VI3                   VI3 VIII4 VIII3 VII3 IX3                        
23 Глоговац Нада IX1 VIII1 VIII2                                           VIII2 VII1 IX2                   VII2 VI2 IX2 VI1 VII1   VI4           VI1 VII2 IX1 VIII1 VI2   VI4          
24 Брењо Милена       VIII1 VII IX IX4 IX IX               VIII1 IX   IX IX4 IX     VIII1 VIII         IX4 VIII                           IX4 VIII   VIIIоз VIII1                    
25 Шкипина Зорица       VII2 VIII2 VIIIоз                     VIII2 VII2 VIII           IX VIII VIII2 VII2                     VII2 VIII VIII2 IX VIII                                  
26 Елезовић Стефан VI1 VI2                                                                                     VI4 VI3                            
27 Бештић Ђорђо         VII1   VII3 VI4 VII             VII1 VII   VI4 VIII3 VIII             VII1 VII   VII3 VI4                     VII VI4 VII3 VII         VII1 VII VII              
28 Шиљеговић Милка VI2 VI1 IX1                   VI1 VI2 IX1                   VI2 IX1 VI1                   VI1 IX1 VI2                                          
29 Ивковић Драгана                   VIII4 VI3 IX3                   VIII4 IX3 VI3                                           VIII4 IX3 VI3                 VI3 IX3 VIII4  
30 Васковић Ранка IX2                   VIII3 VII4                     VII4 VIII3 IX2                       IX2                   VII4 VIII3     IX2               VII4 VII3
31 Мучибабић Зорица VIII1 VIII2 VI1 VII1 VI1оз               IX2 IX1 VIII2 VI1                               IX3 VIII3   IX4 VIII4   VII1 VIII1 IX1 IX2                             VIII4 IX4 VIII3 IX3  
32 Илић Милорад                                   VI2   VI3                                           VI2 VI3                                  
33 Голијанин Нада         VII2 VIIоз         VII3 VI4                                                           VII2   VII4                           VII3 VI4 VII4
34 Кокотовић Радмила       IX2   IX1 VIII3                           IX3 VIII3 VIII4 IX4       VIII1 IX2 VIII2             VIII1 VIII2                               IX1 VIII4 VII4 IX3 IX4    
35 Костић Александра             VI3 VI3 IX3 IX3     VII2 VII2 VIII1 VIII1 Ixоз                   IX1 IX1     VIII4 VIII4 IX4 IX4                             IX2 IX2 VIII2 VIII2                
36 Лојпур Љиљана VII1 VII1 VI2 VI2                             VIII3 VIII3 VII4 VII4 VI4 VI4 VI1 VI1                                 VII3 VII3 VIIIоз                              
37 Кокотовић Биљана VII1 VII1 VI2 VI2 VI2ОЗ               VII2 VII2 VIII1 VIII1                             VIII4 VIII4 IX4 IX4                 VII3 VII3         IX2 IX2 VIII2 VIII2                
38 Кљакић Славица             VI3 VI3 IX3 IX3 IX3ОЗ               VIII3 VIII3 VII4 VII4 VI4 VI4 VI1 VI1 IX1 IX1                                                                
39 Ивковић Бранислав VII2 IX1 IX2                         VIII2 VI2 VI1 IX3 IX4 VIII3       VII1 VII2 VI2 VI1 VIII1                     IX2 VIII1 VII1 IX4 VIII3 IX3       VIII2 IX1                    
40 Граховац Анђелко             VIIIоз VIII4 VII3 VII4 VI4                                       VI4 VII3 VIII4 VII4                                                    
41 Чабрило Синиша                                                                                 VI3                       VI4 VI3                                  
Р. бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
НАСТАВНИКА
ПОНЕДЈЕЉАК УТОРАК СРИЈЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК